Tuần 33

Giai đoạn phát triển của thai nhiThai nhi phát triển như thế nào?Bé lúc này có kích thước cỡ dài hơn 43 cm tính...

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Danh Mục Thuốc

Theophylline

Tìm hiểu chungTìm hiểu chungTác dụng của thuốc theophylline là gì?Thuốc theophylline thường được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị thở...

Squalene

Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc squalene là gì? Bạn có thể sử dụng thuốc squalene như một chất dưỡng ẩm cho...

Miconazole

Tìm hiểu chungTìm hiểu chungTác dụng của thuốc miconazole là gì?Bạn có thể sử dụng thuốc miconazole để điều trị nhiễm nấm trong...

Fucoidan

Pergolide

Lutein

Metamizole

Vitamin A